Culturele ANBI

Stichting De Kracht van Rotterdam heeft vanaf 1 januari 2015 van De Belastingdienst de Culturele ANBIstatus gekregen. ANBI-status betekent dat giften aan De Kracht van Rotterdam onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Of er aftrek mogelijk is en hoe hoog het bedrag zal zijn, is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de daaraan gekoppelde drempel voor de fiscale aftrek van giften.
Om giften van particulieren aan culturele instellingen te stimuleren is de Geefwet geïntroduceerd. Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018 is het toegestaan om bij de belastingaangifte de giften aan culturele instellingen met 25% te verhogen. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt, dan u werkelijk heeft geschonken.

Deze status maakt het voor particulieren en fondsen extra aantrekkelijk om De Kracht van Rotterdam te steunen. Hieronder vindt u alle gegevens op basis waarvan deze status is verleend:

Statutaire naam: Stichting De Kracht van Rotterdam
RSIN nummer: 852587958
KvKnummer: 57456267

Bank: NL05 TRIO 039 0988 324

 

Contactgegevens:
Stichting De Kracht van Rotterdam
Eendrachtsstraat 12, 2e etage.
3012 XL Rotterdam

Bestuurssamenstelling:
Marte van Oort, voorzitter
Theo Ostermann, penningmeester
Maartje Berendsen, bestuurslid
Olaf van Haperen, bestuurslid
Koos de Wilt, bestuurslid

Diverse beleidsplannen en verantwoordingen:
Begroting 2017
Jaarverslagen 20142015, 2016 , 2017 , 2018 en 2019
Beloningsbeleid
Notariele akte van oprichting

Heeft u nog vragen over de mogelijkheid om te doneren aan De Kracht van Rotterdam of wilt u meer weten over Stichting De Kracht van Rotterdam? Neem dan contact op met Anne Bloemendaal.