BEELDDEBAT: ROTTERDAM IN/BUITEN BEELD

De Kracht van Rotterdam bestaat 5 jaar! Wat ons betreft het moment om, op basis van de uitgevoerde impactanalyse, het debat aan te gaan over het beeld van Rotterdam. Want wie bepaalt nu eigenlijk het beeld van de stad?

“Dat is Rotterdam niet, Rotterdam is niet groen.”

We gaan in debat met andere beeldmakers, opdrachtgevers, media maar ook met beïnvloeders en belanghebbenden zoals het Stadsarchief, musea, onderwijsinstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties. Want we hebben allemaal belang bij een realistisch en volledig beeld van de stad! Of we nu meer studenten en bewoners willen binden aan de stad, woningen willen verkopen of de relatie tussen de buitenwijken en het centrum willen verstevigen.

Op 23 juni gaan we, onder leiding van Vincent Robijn, in gesprek over de volgende stellingen:

  • De huidige verbeelding van de stad laat 80% buiten beeld. Waarom? En wat is daar het effect van, zowel nu als in de toekomst?
  • Welke belangen spelen er als het aankomt op het laten zien van de stad? Welke belangen zouden er moeten spelen?
  • Wat is jouw beeld van Rotterdam? Wat mis je in de beeldvorming? Wat zou de bijdrage zijn van aanvullende beeldvorming? Kunnen we hier voorwaarden aan verbinden?

Voor deze speciale middag hebben we naast 4 sprekers, een goed geinformeerde en kritische zaal uitgenodigd:

  • Vincent Mentzel (Fotograaf, oud staffotograaf van NRC Handelsblad)
  • Corinne Lampen (Adviseur citymarketing en communicatie, Gemeente Rotterdam) en Miranda Spek (Beeldredacteur, Gemeente Rotterdam)
  • Martijn Kleppe (Onderzoeker Koninklijke Bibliotheek)
  • Reyn van der Lugt (Curator en verzamelaar)

De sprekers belichten deze vragen vanuit hun eigen vakgebied. Na een korte pauze zullen zij met elkaar en de zaal in discussie gaan.

Het doel van de middag is om bewuster om te gaan met het verspreiden van het beeld van de stad en je af te vragen wat jouw rol hierin is.

Heb je nu al vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Lisa Wolters, Nicole Robbers of Anne Bloemendaal. Het beelddebat ‘Rotterdam in/buiten beeld’ wordt georganiseerd door De Kracht van Rotterdam met steun van Het Nederlands Fotomuseum.

Datum: 23 juni 2016

Lokatie: Arminius Rotterdam

Aanvang: 14.30uur